Библиотека

БИБЛИОТЕКАТА НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

 

Библиотеката води началото си от 1936 година, когато Българският културен институт започва своята дейност в Будапеща. Днес тя съдържа богата колекция от книги на български и на унгарски език, която включва творби на отделни автори, антологии, сборници, справочници, албуми, учебници и проспекти по различни хуманитарни дисциплини. Най-голямата част от книгите е на български език. Това е предимно българска художественна литература от Средните векове, от епохата на националното Възраждане и от нашата съвременност, представена с разнообразни жанрове: проза, поезия, драматургия, публицистика, пътеписи, очерци, фейлетони. През годините и с особено внимание се формираше частта на Библиотеката, съдържаща литературно-критически изследвания и проучвания в областта на литературознанието. Сбирката се обогатяваше и с някои от най-добрите творби на чужди автори, преведени на български език. При попълването на унгароезичния раздел на Библиотеката особено предпочитание се даваше на книгите на български автори. Преведени от прочути унгарски писатели и поети, те предизвикват интерес не само сред студенти и специалисти по славянски филологии, но и у всеки човек, който цени художественото слово и се стреми да научи повече за България.

ОСНОВНИ ДЯЛОВЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

 
  • Българска художествена литература на български и на унгарски езикBolgár Kulturális Intézet Könyvtár
  • Чужда литература на български и на унгарски език
  • Българско литературознание и литературна критика на български и унгарски език
  • Речници, справочници, енциклопедии и учебници на български и унгарски език
  • История на България
  • Философия. Психология. Социология
  • Религия. Митология
  • Български фолклор. Народни празници. Народни занаяти
  • Българска култура. Културни връзки.
  • Българско изкуство. Български театър и кино. Българска музика. Български спорт.

Библиотеката работи през седмицата всеки ден, без петък.

Часовете за посещение се заявят пердварително на:
тел.+359 269 42 46