Обществени поръчки


Български културен институт-Будапеща
 

На основание чл.42 ал.1 от ЗОП във връзка с чл.5 ал.2 т.13 от същия закон, Български културен институт-Будапеща поддържа профил на купувача на своята електронна страница с адрес: http://bolgarkultura.hu/bg/obshestveni-porchki1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛA ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В БКИ-БУДАПЕЩА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛA ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В БКИ-БУДАПЕЩА