ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ТАНЦИ ОТ ЕВРОПЕЙСКА ГЛЕДНА ТОЧКА

 

Лекция
23 февруари 2023., 18.00 ч.
Български културен институт – Будапеща 1061, бул. „Андраши“ 14.

Лектор:
Дьорд Немет – музикант, фолклорист, изследовател на балканската музика, ръководител на фолклорна формация „ФалкаФолк“

„От 40 години се занимавам с фолклора на балканските страни в рамките на формация „ФалкаФолк“. В продължение на три години – от 1984 до 1987 г. – участвах в оркестъра, съпровождащ танцовия състав на Българския културен дом в Будапеща – „Здравец“. От тогава датира и провеждането на редовни танцови вечери с балкански фолклор, но през последно време се концентрираме предимно върху българските народни танци.

Смятам ги за най-завладяващия фолклор на Балканите, затова започнах да ги проучвам по-задълбочено.“

Дьорд Немет

Дьорд Немет е инженер, журналист, фолклорист и музикант.
Роден е през 1949 г. в Будапеща. Завършва Техническия университет в унгарската столица, но работи по специалността си за много кратко време. След няколко години журналистическа дейност се насочва към българския фолклор, в който „се влюбва“ още в студентските си години и който се превръща в негово призвание. Набавя си български народни инструменти и се научава да свири на три от най-характерните от тях, главно на гайда. Негов първи учител по гайда е майсторът-гайдар Слави Иванов от Камено.
От 1980 г. почти ежегодно пътува до България и обикаля страната в събиране на автентичен български фолклор. Заснема голяма част от провежданите в Копривщица фолклорни събори, които след това в лекции представя пред унгарската публика.
През 1984 г. основава музикалния състав „ФалкаФолк“ и оттогава е негов ръководител. Изпълняват основно българска народна музика, а също и т.нар. южнобалкански фолклор. От 1985 г. започва ежемесечно да провежда занимания със собствен танцов клуб, където канят български специалисти за разучаване на български народни танци с многобройна публика.
Изследванията на Дьорд Немет върху автентичния български фолклор намират място в публикации, той провежда лекции във Висшето танцово училище пред студентите от специалността „Танцова педагогика“.
От 2015 г. е във връзка с Института по фолклористика на Българската академия на науките, с изследователите на български фолклор Наталия Рашкова, Евгения Грънчарова и Милена Любенова, а също и с акад. Красимир Петров, автор на огромен труд от пет тома за българските народни танци. В момента готви поредната си публикация на тема „История на българския танц от етно-хореографска гледна точка“.

От есента на 2014 г. ръководеният от Дьорд Немет оркестър „ФалкаФолк“ провежда един път месечно т.нар. Фолклорен клуб в Българския културен институт в Будапеща.