„КРЕХКИ“ – ФОТОГРАФСКА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЙОХАНА ТРАЯНОВА

 

Изложба
22 март 2023 г., 18.00 ч.
Български културен институт – Будапеща 1061, бул. „Андраши“ 14.

На моята майка…
Ние с теб тук сме само веднъж.
Тук сме само сега.
Нямаме после.
Крехки сме всъщност.
Темата, която изследва фотографският проект КРЕХКИ, е… крехкостта. В същността си
крехкостта е временна, фина и се бори за съвършенство Използвайки формата на
ботаническия цвят, проектът наблюдава нашата темпоралност, сетивност и крехкост.
Листът, цветето, стръкът, дървото напъпват, разлистват се, ухаят, прецъфтяват, увяхват,
изсъхват, умират – само веднъж. Друг цвят се ражда, напъпва, разлиства се, ухае,
прецъфтява, увяхва, изсъхва, умира – само веднъж. В търсенето на крехкостта в
природните елементи се крие и тази, на душата. Нашата собствена.

Крехки ли сме?

Йохана Траянова завършва специалност “Драматургия” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.
Нейна силна страст винаги е било киното и визуалното изкуство. След академията се
отдава на фотографията като дисциплина, чрез която изрязява себе си и идеите си.
Създаването на неясни образи и експериментирането с фотографски процеси е нейната
гледна точка към реалността.

Представянето на всяка една от изложбите е в проектирано аудио-визуално пространство,
създадено изцяло за темата на изложбата. Всяко едно от произведенията представлява
арт-инсталация, в която фотографиите се преплитат със звук и светлина.

Изложби:

2016 г. – участие в груповата изложба “Фотография и Музика”, куратор Ивайло Стоянов,
галерия Gallery 2.0 urban space

2017 г. – участие в резиденцията World of Co, представяне на проект “ЗА КАКВО МЕЧТАЕШ”

2018 г. – самостоятелна изложба СЪНУВАМ, куратор Стела Каменова, галерия
Място 167, проектът е официално подкрепен от Национален фонд „Култура“,
програма “Дебюти”

2020 г. – самостоятелна изложба КЪС ЗЕМЯ, куратор Стела Каменова,
осъществен на няколко различни публични места: гр. Пловдив, част от Капана Фест, гр.
София – в Градската градина; гр. София – част от квАРТал Фестивал; гр. София – в подлеза
на Ларгото. Проектът е официално подкрепен от Национален фонд „Култура“, програма
“Творческа намеса в публична среда”

2022 г. – самостоятелна изложба КРЕХКИ, галерия Кредо Бонум, проектът е
официално подкрепен от Национален фонд „Култура“, програма „Творчески
стипендии“

www.johanatrayanova.com
@johana.trayanova